Möte med landstingen om patientlagen

Vårdanalys ska till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att presentera och diskutera resultaten från rapporten "Patientlagen i praktiken" med de personer i landstingen som arbetar med implementeringen av lagstiftningen. 

Vårdanalys har regeringens uppdrag att följa upp implementeringen av lagen och lämnade en första delredovisning den 15 mars genom rapporten "Patientlagen i praktiken - en baslinjemätning".