Myter om jämlik vård och personcentrerad vård

Vårdanalys diskuterar jämlik vård och personcentrerad vård på ett seminarium i Almedalen som Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet och Kunskapscentrum för Jämlik vård anordnar.

Jämlik vård och personcentrerad vård är begrepp som används i många sammanhang, och det finns många myter förknippade med dem. Vi tar upp några av de vanligaste, t.ex. "I jämlik vård behandlas alla patienter lika" och "Personcentrerad vård innebär att patienten själv bestämmer om sin vård", och sticker hål på dem. Panelen som består av forskare och patient- och anhörigrepresentanter sticker bokstavligen talat hål på dessa och andra myter!

Medverkande:

Agneta Karlsson, Statssekreterare, Socialdepartementet Folkhälsa sjukvård och idrott.
Sylvia Määttä, Docent, Kunskapscentrum för Jämlik Vård (KJV) vid Västra Götalandsregionen.
Inger Ekman, Professor, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet.
Elisabeth Wallenius, Förbundsordförande, Sällsynta Diagnoser.
Sara Riggare, Egenvårdsexpert, Dagens Patient.
Åsa Ljungvall, Utredare, Myndigheten för vårdanalys.
Bengt Kristensson Uggla, Moderator, Finlands svenska universitet Åbo Akademi.
Anders Blanck, VD, LIF.

Läs mer om eventet i Almedalsprogrammet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/24723?redir=%23eidx_5