NYS-nätverket

Vårdanalys håller i ett seminarium om jämlik vård på NYS-nätverkets träff 13-14 januari.

NYS (Ny i stabsfunktion) är ett nätverk med anställda i landstingen och i staten som arbetar med hälso- och sjukvårdsfrågor. NYS-nätverkets träff i januari har tema jämlik vård. På seminariet diskuteras hur förutsättningarna att ge jämlik vård kan stärkas. Diskussionen tar sin utgångspunkt ur Vårdanalys rapport "En mer jämlik vård är möjlig".