Nationella kvalitetsregisterkonferensen

Vårdanalys deltar på Nationella kvalitetsregisterkonferensen i Jönköping och berättar bland annat om senaste utvärderingen av statens satsning på nationella kvalitetsregister.

Konferensen är en möjlighet för erfarenhetsutbyte och mer kunskap om kvalitetsregister. Den ger praktiska idéer och inspirerande föreläsningar om hur register används - i patientnära förbättringsarbeten, kunskapsstyrning, uppföljning, lärande och forskning.  

Under plenum den 20 januari berättar Vårdanalys om den senaste utvärderingen av satsningen på nationella kvalitetsregister. I ett seminarium den 21 januari diskuterar Vårdanalys patientmedverkan och hur vi kan tydliggöra patienternas ställning samtidigt som vi främjar patienternas integritet och delaktighet. Vårdanalys har också en monter där vi delar ut våra senaste rapporter.

Läs Vårdanalys utvärdering av satsningen på nationella kvalitetsregister: "Registrera flera eller analysera mera?"