Patientlagen i praktiken - en utmaning som ställer krav på förbättringsarbete i vården

Vårdanalys deltar på ett seminarium där myndighetens rapport "Patientlagen i praktiken - en baslinjemätning" diskuteras.

På seminariet, som anordnas av Helseplan Counsulting, berättar Vårdanalys om verksamhetschefers och patienters uppfattning om vårdens följsamhet till patientlagen och kring de åsikter som chefer har om förbättringsarbete. Seminariet tar också upp frågor om hur vården kan prioritera och agera för att förbättra följsamheten mot patientlagen och för att uppnå lagens syfte - en mer patientcentrerad vård. 

Från Vårdanalys medverkar Marianne Svensson, projektledare för rapporten, och Jesper Olsson, utvecklingsansvarig.

Patientlagen i praktiken - en baslinjemätning