Psykiatri: framgångs- eller krisbransch?

Vårdanalys deltar i ett seminarium anordnat av NSPH i Almedalen och diskuterar psykisk ohälsa.

Den psykiska ohälsan ökar snabbare än annan ohälsa. Kostnaden för vård och stöd skjuter i höjden. Bristen på viktiga nyckelgrupper som psykiatriker, psykiatrisjuksköterskor och skötare är stor. Är psykiatrin en bransch i kris eller tvärtom betydligt bättre än de bilder som lyfts i media?

På seminariet vill vi diskutera trycket på psykiatrin och dess förmåga att möta ökad ohälsa och fler sjukskrivningar. Staten har gjort en medveten satsning på psykiatrin under flera år – vad är nästa steg och vad har vi uppnått? Hur kan de ansvariga kommunicera det som gjorts utan att väja för problemen eller slå oss till ro? Är upplevelsen av brist och kris ett resultat av att vi vet och kan mer, så att kraven ökar?

Medverkande:

Kerstin Evelius, Nationell samordnare psykisk hälsa, Socialdepartementet.
Ing-Marie Wieselgren, Psykiatriansvarig, SKL.
Carl Lundgren, Utredare, Vårdanalys.
Jimmie Trevett, Förbundsordförande, RSMH.
Martin Schalling, Ordförande, Psykiatrifonden.
Anki Sandberg (moderator), Samordnare, NSPH.

Läs mer om eventet i Almedalsprogrammet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/26713?redir=%23eidx_3