Riksdagsseminarium om patientinflytande

Vårdanalys deltar på ett seminarium om patientens ställning som Nätverket mot cancer och Riksdagens Nätverk för jämlik vård anordnar.

På seminariet berättar Marianne Svensson, utredare på Vårdanalys, om rapporten "Vården ur patienternas perspektiv -- jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder". Den beskriver att Sverige i jämförelse med andra länder kan bli bättre på att stärka patientinflytandet i vården. 

Läs eller ladda ner rapporten Vården ur patienternas perspektiv.