SHEA-konferensen

Vårdanalys deltar på den fjärde nationella hälsoekonomiska konferensen den 19-20 mars.

Vårdanalys medarbetare deltar i fem av konferensens programpunkter genom att presentera pågående och avslutade projekt och genom att delta i diskussioner.

  • Kan värde bli värdefullt? En temasession om värdebaserad vård där Jesper Olsson från Vårdanalys medverkar som en av flera aktörer.
  • Vårdval - tid för att summera, reflektera och korrigera? En temasession om vårdval som Nils Janlöv från Vårdanalys samordnar och deltar i.
  • Kvaliteten på TLV:s hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Carl Lundgren från Vårdanalys berättar om en ny rapport som undersöker nyttan med att genomföra nationella hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter.
  • Konkurrens, kontrakt och kvalitet - hälso- och sjukvård i privat regi. Nils Janlöv berättar om Vårdanalys rapport (i samarbete med ESO) där förutsättningar för alternativa driftsformer inom hälso- och sjukvården diskuteras.
  • Vad förklarar skillnader i väntetider mellan landsting och verksamheter? Åsa Ljungvall från Vårdanalys berättar om det pågående arbetet med vårdgaranti och väntetider, med fokus på geografiska skillnader i måluppfyllelse av vårdgarantin och vad detta kan tänkas bero på.


Mer om konferensen och konferensprogrammet finner ni här.

Konferensen arrangeras av Svensk förening för hälsoekonomi i samarbete med Dagens Medicin.