Seminarium: Digital vårddata - vilka är fördelarna och vad händer med integriteten?

Vårdanalys presenterar första delen i ett projekt som rör personlig integritet och digital information i vård och forskning och förklarar varför det råder oenighet om vikten av integritetsskydd i dessa sammanhang.

Vid seminariet presenteras en översikt över vilka typer av data som samlas in om enskilda individer inom hälso- och sjukvården samt hur den hanteras. Vi redovisar också en kartläggning av vilka syften sådana data fyller och vem som gynnas av att den används samt belyser vilka risker och skador som kan uppkomma och vem som kan drabbas. Med hjälp av vår kunniga panel pekar vi ut problem som skulle kunna avhjälpas med bland annat satsningar på teknik, och vilka problem som handlar om motsättningar mellan olika intressen och grupper.

Vi hoppas få till en bra och öppen diskussion kring integritetsskyddsproblematiken inom vård och forskning och ser fram emot att få ta del av era insikter och resonemang!

Medverkande
Emma Spak
, ordförande Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF), Hanne Kjöller, ledarskribent Dagens Nyheter, Kjell Asplund, ordförande Statens medicinsk etiska råd (SMER), Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland, Måns Rosén, professor, Karolinska Institutet, Mårten Jansson, PRIO-ansvarig, Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) och Sara Belfrage, utredare, Vårdanalys. Moderator Dag Ström.

Anmälan och mer information
Seminarierna arrangeras inom ramen för Medicinska riksstämmans program och anmälan sker via riksstämmans hemsida. Där finns även information om avgiften för inträde till riksstämman.

Besök även gärna vår monter på riksstämmans mötesplats. Där träffar du några av våra medarbetare, hittar våra aktuella analysrapporter och kan passa på att tipsa oss om nya områden att granska. Vi har monternummer O.

Varmt välkommen!

För frågor om våra seminarier, vänligen kontakta ebba.hemmingsson@vardanalys.se.