Seminarium med Nationella rådet för medskapad vård, omsorg och socialtjänst

Det nationella rådet för medskapad vård, omsorg och socialtjänst bildades år 2013 av Socialdepartementet, Vårdanalys, VINNOVA, Forte och Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID). Rådet har idag 12 ledamöter. Rådets syfte är bland annat att stärka patienternas möjligheter till medskapande i vård och omsorg genom tjänsteinnovation och design.

Den 21 april anordnar rådet ett seminarium med Experio Lab som är ett nationellt center för patientnära tjänsteinnovation. De involverar personal, patienter och närstående för att tillsammans utforma vårdtjänster som skapar värde i människors vardag.

Jesper Olsson, utvecklingsansvarig på Vårdanalys, är ledamot i det nationella rådet för medskapad vård, omsorg och socialtjänst.