Seminarium om jämlik vård

Vårdanalys deltar på ett seminarium för att presentera och diskutera resultaten ur Vårdanalys rapport "En mer jämlik vård är möjlig".

Vårdanalys har haft regeringens uppdrag att genomföra en fördjupad analys av skillnader i vården utifrån Nationell strategi för jämlik vård 2012 – 2016 och Socialstyrelsens rapport Ojämna villkor för hälsa och vård som strategin till stora delar bygger på. Vårdanalys skulle enligt uppdraget göra en analys av vad som orsakar skillnaderna och vilka åtgärder som kan vidtas för att nå en mer jämlik vård. Socialstyrelsen har bjudit in till en diskussion om vad som kan göras inom vården för att nå en mer jämlik vård. 

Läs rapporten "En mer jämlik vård är möjlig - analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande".