Sjukt engagerad – hur ser framtidens patient- och funktionshinderrörelse ut?

Patienters perspektiv efterfrågas alltmer av stat och landsting, samtidigt som många etablerade organisationer tappar medlemmar. Vem talar för patienten och hur ser framtidens patientrörelse ut? På Vårdanalys seminarium i Almedalen presenteras en ny rapport.

Organisationer som företräder patienter och personer med funktionsnedsättning samlar en halv miljon människor i Sverige. Deras perspektiv efterfrågas allt mer inom hälso- och sjukvården – samtidigt som nya behov hos medlemmarna, nya organisationer och nya kommunikationstekniker ställer befintliga organisationer inför stora utmaningar. Vårdanalys presenterar resultat och slutsatser från en ny rapport som kartlägger patient- och funktionshinderrörelsen. Presentationen följs av en paneldiskussion.

Medverkande:
Anders Andersson, distriktsordförande i Kalmar län (KD)
Anders W Jonsson, ledamot Socialutskottet (C)
Tove Lindahl Greve, verksamhetschef Ung Cancer
Anders Lönnberg, ordförande Diabetesorganisationen i Sverige, landstingsledamot Stockholm läns landsting (S)
Åsa Moberg, författare och debattör
Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung
Hanna Sjöberg, projektdirektör Vårdanalys

Moderator:
Dag Ström, Projektledare Vårdanalys