Socialchefsdagarna

Vilka prioriteringar krävs för framtidens omsorg? Det och mycket annat diskuteras på Vårdanalys seminarium på Socialchefsdagarna i Norrköping den 30 september.

Myndigheten för vårdanalys berättar om en ny studie som redogör för bakgrund och orsaker till variationer i äldreomsorgens omfattning och utbud av omsorgsalternativ. Vi diskuterar vidare hur detta kan påverka utvecklingen av de äldres hälsa och omvårdnadsbehov och vilken betydelse detta får för kommunernas långsiktiga planeringsarbete.

Vårdanalys uppdrag är att följa upp och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och gränssnittet mellan vård och omsorg ur ett patient-, brukar-  och medborgarperspektiv. Från och med 1 juli utvidgas uppdraget till att även omfatta alla verksamheter i socialtjänsten. I och med det byter myndigheten namn till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

På seminariet berättar vi också om vårt utvidgade uppdrag och hoppas på en givande diskussion där ni ger er syn på vad som kan vara prioriterade områden för myndigheten att analysera.

Seminariet leds av Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys