Patientnämndens tjänstemannakonferens

Vårdanalys deltar på Patientnämndens tjänstemannakonferens och berättar om myndighetens arbete och några projekt.

Åsa Ljungvall berättar om rapporten "En mer jämlik vård är möjlig - analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande" och Jesper Olsson, utvecklingsansvarig, berättar om en internationell undersökning av patienters erfarenheter av vården.