Uppföljning av satsningen på förlossningsvård och kvinnohälsa

Vårdanalys har fått regeringens uppdrag att följa upp och analysera miljardsatsningen på förlossningsvård och andra insatser för förbättrad kvinnohälsa 2015-2019.

Regeringen har gett Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att följa upp och analysera satsningen på förlossningsvård och andra insatser för kvinnors hälsa. Vårdanalys kommer att avrapportera vid tre tillfällen: våren 2018, våren 2019 och våren 2020.

Regeringen genomför just nu flera stora satsningar för att stärka kvinnors hälsa och utveckla den vård som riktas specifikt till kvinnor. En del är en överenskommelse som slutits mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet baseras på att landsting och regioner själva identifierar och genomför insatser inom ramen för överenskommelsen.  Insatserna kan därför variera mellan olika landsting, men centralt är insatser för att stärka bemanning och kompetensförsörjning samt att öka kunskaperna i vården om sjukdomar som kvinnor ofta får. Överenskommelsen omfattar drygt 500 miljoner kronor årligen 2016-2019, och ska användas till arbete inom primärvården respektive förlossningsvården och övrig vård som rör kvinnors hälsa. Ett särskilt fokus är på kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden. Utöver överenskommelsen omfattar Vårdanalys arbete också uppföljning av införandet av avgiftsfri nationell screening för mammografi (fr.o.m. 1 juli 2016) samt införandet av kostnadsfria preventivmedel för unga under 21 år (infördes 1 januari 2017).

Projektledare för uppdraget är Hanna Fagerlind.