Lösningar för en mer samordnad vård och omsorg

En av de stora utmaningarna för vården, omsorgen och socialtjänsten i Sverige är att samordna insatserna för patienter och brukare. Även om problemet är gemensamt för många jämförbara länder framstår bristande samordning för svensk del som extra tydlig ur ett patient- och brukarperspektiv.

Myndigheten för vård- och omsorganalys presenterade 2016 en första rapport på området samordnad vård och omsorg som i ett svenskt sammanhang bidrar med flera nya angreppssätt för att bättre förstå samordningsproblematiken.

Under hösten 2016 startade ett fortsatt projekt på området som ska identifiera vilka typer av lösningar som kan vidtas av regeringen eller huvudmännen för att skapa en mer sammanhållen vård och omsorg för olika grupper av patienter och brukare.

Redovisning av projektet sker under våren 2017.

Projektledare är Peter Nilsson