Omotiverade skillnader i socialtjänsten - en förstudie

Sammanfattning: Vårdanalys har på regeringens uppdrag genomfört en förstudie för att belysa förutsättningarna att analysera om det finns omotiverade skillnader i bemötande, bedömning och insatser på socialtjänstens område.

Förstudien visar att datatillgången inom socialtjänsten generellt är bristfällig och att förutsättningarna att analysera omotiverade skillnader varierar mellan olika verksamhetsområden. Vårdanalys presenterar i förstudien tre alternativa förslag på fördjupade studier som regeringen kan ta ställning till.