Rss

Rapporter

Alla sökresultat (18)

 • Omslag på rapporten

  Första linjens vård

  Likheter och skillnader i kontaktmönster mellan olika grupper.

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Primärvårdens resurser, styrning och organisation

  En jämförelse av villkor och förhållanden i Danmark, Norge, Nederländerna och Storbritannien.

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Ändamålsenliga journalsystem i primärvården

  Vårdanalys presenterar en fördjupad analys av ett antal faktorer som kan förklara varför primärvårdsläkarnas nöjdhet med de elektroniska journalsystemen skiljer sig mellan landsting och regioner.

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Äldreomsorgen år 2025

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har vänt sig till docent Mårten Lagergren vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum för att utveckla modeller med syftet att analysera konsekvenserna av alternativa strukturer för morgondagens äldreomsorg.

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Vården ur befolkningens perspektiv 2016

  Befolkningens erfarenheter av vården är i fokus för årets International Health Policy Survey (IHP). Studien genomförs årligen av den amerikanska stiftelsen Commonwealth Fund, och resultaten ger goda möjligheter att beskriva patientcentreringen i svensk sjukvård genom att jämföra med andra länder....

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Utvärdering av ordnat införande av nya läkemedel

  Vårdanalys har regeringens uppdrag att utvärdera ordnat införande av nya läkemedel, vars mål är att skapa en jämlik tillgång till nya kostnadseffektiva läkemedel oavsett bosättningsort, ålder, kön och socioekonomiska faktorer.

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Chefers syn på förbättringsarbete i hälso- och sjukvården

  Vår omvärld förändras snabbt. Vården och omsorgen står inför helt nya krav och möjligheter. På nationell och regional nivå görs insatser för att bidra till en ökad utvecklingskraft. Samtidigt vet vi att vårdens och omsorgens värde ytterst skapas där patienter och brukare, närstående, professioner...

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Omotiverade skillnader i socialtjänsten

  Vårdanalys har på regeringens uppdrag genomfört en förstudie för att belysa förutsättningarna att analysera om det finns omotiverade skillnader i bemötande, bedömning och insatser på socialtjänstens område.

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Samordnad vård och omsorg

  En av de stora utmaningarna för vården, omsorgen och socialtjänsten i Sverige är att samordna insatserna för patienter och brukare. Även om problemet är gemensamt för många jämförbara länder framstår bristande samordning för svensk del som extra tydlig ur ett patient- och brukarperspektiv. Den hä...

  Läs promemorian
 • Omslag på rapporten

  Befolkningens värdering av alternativa former för äldreomsorg

  Den här promemorian är ett underlagsmaterial till Vårdanalys rapport Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan? Ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg. Som en del av arbetet med rapporten genomfördes en betalningsviljestudie för att få en bild av vilken omsor...

  Läs promemorian
Till toppen