Rss

Rapporter

Alla sökresultat (4)

 • Omslag på rapporten

  Grönt ljus för öppna jämförelser?

  Vårdanalys har utvärderat den årliga rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Det är den första, heltäckande, aktuella och oberoende utvärderingen som gjorts på området. Framför allt när det gäller graden av måluppfyllelse och ändamålsenligheten i organiser...

  Grönt ljus för Öppna jämförelser?
 • Omslag på rapporten

  Vad påverkar patientupplevd kvalitet i primärvården?

  I denna studie analyseras olika mått på patientupplevd kvalitet i primärvården. Studien tittar exempelvis på delaktighet, kontinuitet och tillgänglighet.

  Vad påverkar patientupplevd kvalitet i primärvården?
 • Omslag på rapporten

  Effekter av valfrihet inom hälso- och sjukvård

  Har vården blivit mer tillgänglig sedan patienterna fått möjlighet att välja bland olika vårdgivare? Gäller detta i så fall för alla patientgrupper?

  Effekter av valfrihet inom hälso- och sjukvård
 • Omslag på rapporten

  Patient-centeredness in Sweden´s health system

  This highlight report has specifically been adapted for Vårdanalys seminar in Almedalen 2012, and presents the main results and conclusions from the report "Patient-centeredness in Sweden's health system - an external assessment and six steps for progress.

  Patient-centeredness in Sweden's health system
Till toppen