Om webbplatsen

Webbplatsen har utvecklats i samarbete med Funkanu som gjort kontinerliga tester av funktioner, design och gränssnitt utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Vårdanalys använder även tjänsten SpeakIT som är ett hjälpmedel för alla personer som vill men har svårt för eller inte kan läsa text på webbsidor.

SpeakIT vänder sig till personer med:

- läs- och skrivsvårigheter, dyslektiker
- synskadade som inte uppfyller kraven för hjälpmedel bekostade av staten
- modersmål som är annat än svenska
- motoriska hinder
- inlärningssvårigheter

 
Över 1 miljon svenskar har idag svårigheter med eller kan inte läsa en dagstidning eller skriven information. Detta kan bero på en rad olika funktionshinder, synliga såsom synskador och motoriska hinder men också dolda handikapp som dyslexi. SpeakIT vänder sig till den stora grupp av människor som idag inte har tillgång till hjälpmedel i sina egna datorer.

SpeakIT erbjuder användaren:

- en taltjänst med enkla funktioner och som är lätta att förstå
- den kräver inga lokala installationer eller serverinstallationer
- man kan välja att få hela texten uppläst eller att välja text genom att markera
- man kan hålla muspekaren över ett stycke och klicka på pratbubblan för att få stycket uppläst
- man kan få en lista över sidans länkar uppläst
- man kan ändra läshastighet på inställningssidan
- markörmedföljning ord för ord och mening för mening vid uppläsning
- tjänsten är kostnadsfri för användaren

En funktion finns även inbyggd på webbplatsen för att kunna visa film med teckenspråkstolkningar.