Vilka har gynnats av vårdvalet?

Myndigheten för vårdanalys publicerar den första jämförande studien av vårdvalets effekter – analyserade i ett patientperspektiv.

Vårdanalys kan konstatera att det, i absoluta tal, inte skett någon undanträngning efter vårdvalsreformen av patientgrupper med stora vårdbehov.

–       Efter vårdvalsreformen har tillgängligheten i primärvården – mätt som antalet läkarbesök – ökat för alla patientgrupper. Det gäller även för patientgrupper med stora vårdbehov och kroniska besvär. säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys.

–       Patienter med stora vårdbehov tenderar också att vara mer positiva till hur tillgängligheten utvecklats.

Samtidigt kan Vårdanalys konstatera att patienter med stora vårdbehov har fått en mindre del av den totala ökningen av antalet läkarbesök.

I rapporten ”Vem har vårdvalet gynnat?” har Vårdanalys granskat tre utvalda huvudmän – Region Skåne, Stockholms läns landsting och Landstinget i Östergötland. Olika patientgrupper har fått del av det ökade antalet läkarbesök i olika hög utsträckning hos de tre huvudmännen. Skillnaderna mellan olika landsting och regioner tycks i hög grad bero på hur de utformar primärvårdens ersättningssystem.

”Vem har vårdvalet gynnat?” finns att läsa och ladda ner från www.vardanalys.se