Alla sökresultat (139)

 • 3046-2017 Läs mig SOU 2017-21

 • Årsredovisning 2016

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Årsredovisning 2016 - Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Citera gärna ur skriften, men ange källa. Årsredovisningen finns även publicerad på www.vardanalys.se © Författaren och Vårdanalys - Grafisk ...

 • 3053-2017 God och nära vård

 • 3047-2017 Remissyttrande SOU 2017 40 För dig och för alla

 • Visa enkät

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) utför på uppdrag av regeringen en - kartläggning av verksamheter med konsulentstöd till familjehem och jourhem, och ber er därför att - besvara denna enkät. I enkäten ställer vi frågor ...

 • Visa enkät

  Information om enkäten Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) utför på uppdrag av regeringen en kartläggning av landets HVB-verksamheter - som tar emot barn och unga, och ber er därför att besvara denna enkät. I enkäten ställer ...

 • Nationell kartläggning av konsulentstöd - Utskriftsversion

  Karl Kjäll - Tel: 08-690 41 18 - Karl.kjall@vardanalys.se Nationell kartläggning av konsulentstöd till jour- och familjehem Myndigheten för vård- och omsorgsanalys genomför på uppdrag av regeringen en nationell - kartläggning av konsulentstödsverksamheter. ...

 • Analysplan 2017 webb

  Analysplan 2017 I Analysplan 2017 presenteras och motiveras Vårdanalys - verksamhetsinriktning för året. Den omfattar sex analysområden - som bedöms vara av stor relevans för patienter, brukare och - medborgare. Genom att analysera problem och utmaningar ...

 • Uppdrag om uppföljning Vårdanalys 2016 GB IN

  Postadress Telefonväxel E-post: s.registrator@regeringskansliet.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00 Besöksadress Telefax Fredsgatan 8 08-723 11 91 Uppdrag att följa upp regeringens satsning på förlossningsvården och andra - insatser för kvinnors hälsa ...

 • Patientenkät enkät B patienter 160929

  Patientlagen - ENKÄT B - "Patienter" Enkätens disposition A. Inledande frågor _ 2 1. Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården _ 3 B. Frågor om patientlagen _ 4 1. Några frågor om din allmänna kännedom om hälso- och sjukvårdens ...