Alla sökresultat (496)

 • Analysplan - Vårdanalys

  Vårdanalys lägger varje år fast en analysplan, analysplanen har tagits fram i nära dialog med myndighetens patient- och brukarråd.

 • Pågående projekt - Vårdanalys

  Vårdanalys uppgift är att stärka patientens och brukarens ställning inom vården. I Analysplanen anges de områden som analyseras och utvärderas under året.

 • Vårdanalys - Vårdanalys startsida

  Vårdanalys är en myndighet som har i uppgift att stärka patientens ställning genom att granska vården utifrån ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv.

 • Lämna granskningstips

  Har du klagomål på den vård eller behandling du eller en anhörig fått? Hit kan du vända dig:

 • Kontakta oss - Vårdanalys

  "Kontakta myndigheten för Vårdanalys. Vid frågor om våra rapporter, jobb eller om myndigheten kontakta Vårdanalys, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

 • Om Vårdanalys

  Vårdanalys är en myndighet som har i uppgift att stärka patientens och brukarens ställning genom att granska och analysera vården.

 • Om webbplatsen - Vårdanalys

  Webbplatsen har utvecklats i samarbete med Funkanu som gjort kontinerliga tester av funktioner, design och gränssnitt utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

 • Prenumerera på nyheter - Vårdanalys

  Prenumerera på Vårdanalys rapporter och få information om nyheter, seminarier, debatter och andra evenemang som Vårdanalys arrangerar. Fyll i din epost.

 • Cookies - Vårdanalys

  På Vårdanalys webbplats används cookies, små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa besökaren på webbplatsen.

 • Press

  Journalister, press och allmänhet är välkommen att kontakta Vårdanalys

 • Seminariedokumentation

  Här har vi samlat dokumentation och i vissa fall filmer från några av Vårdanalys seminarier. (För att se filmerna måste du acceptera cookies.)

 • Patientcentrering - Vårdanalys

  Patientcentrering i vården. Två experter fick i uppdrag att ta fram ett ramverk med fem dimensioner för att utvärdera patientcentreringen i svensk sjukvård.

 • Remissyttranden - Vårdanalys

  Här hittar du Vårdanalys remissyttranden. I yttrandet redovisas myndighetens synpunkter på förslagen.

 • Rapporter

  Vårdanalys har som uppdrag att analysera hur vården och omsorgen fungerar samt granska hur effektiva statens åtaganden och verksamheter är på området.

 • Jobba här

  Vill du vara med och bidra till myndighetens strategiska nisch i svensk hälso- och sjukvård, och brinner för att svensk vård och omsorg ska vara världsbäst?

 • Uppdrag

  Vårdanalys har till huvuduppgift att ur ett patient-, brukar och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård.

 • Organisation

  Vårdanalys leds av en styrelse. Det är styrelsen som beslutar vilka analyser och granskningar som ska genomföras samt vilka rapporter som ska publiceras.

 • Medarbetare

  Här hittar du en sammanställning av alla våra medarbetare. Klicka dig vidare till en kortfattad presentation samt kontaktuppgifter.

 • En primär angelägenhet

  Vårdanalys har haft regeringens uppdrag göra en fördjupad analys av förutsättningarna för en jämlik, patientcentrerad och effektiv primärvård. Vi har studerat besöksmönstren i primärvård, öppen specialistvård och akutsjukvård och sammanställt nationell statistik över primärvårdens förutsättningar och måluppfyllelse i landstingen. Vi har även gjort en fallstudie av primärvårdssystemen i Norge, Danmark, Nederländerna och Storbritannien och en internationell litteraturstudie ...

 • Utvärdering av ordnat införande av nya läkemedel

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har regeringens uppdrag att utvärdera nyttan med ordnat införande av nya läkemedel. Vårdanalys ska bedöma om processerna för ordnat införande leder till en ökad användning av nya kostnadseffektiva läkemedel för dem som har behov av dem.