Alla sökresultat (543)

 • Pågående projekt - Vårdanalys

  Vårdanalys uppgift är att stärka patientens och brukarens ställning inom vården. I Analysplanen anges de områden som analyseras och utvärderas under året.

 • Vårdanalys - Vårdanalys startsida

  Vårdanalys är en myndighet som har i uppgift att stärka patientens ställning genom att granska vården utifrån ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv.

 • Lämna granskningstips

  Har du klagomål på den vård eller behandling du eller en anhörig fått? Hit kan du vända dig:

 • Kontakta oss - Vårdanalys

  "Kontakta myndigheten för Vårdanalys. Vid frågor om våra rapporter, jobb eller om myndigheten kontakta Vårdanalys, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

 • Om Vårdanalys

  Vårdanalys är en myndighet som har i uppgift att stärka patientens och brukarens ställning genom att granska och analysera vården.

 • Om webbplatsen - Vårdanalys

  Webbplatsen har utvecklats i samarbete med Funkanu som gjort kontinerliga tester av funktioner, design och gränssnitt utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

 • Prenumerera på nyheter - Vårdanalys

  Prenumerera på Vårdanalys rapporter och få information om nyheter, seminarier, debatter och andra evenemang som Vårdanalys arrangerar. Fyll i din epost.

 • Cookies - Vårdanalys

  På Vårdanalys webbplats används cookies, små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa besökaren på webbplatsen.

 • Press

  Journalister, press och allmänhet är välkommen att kontakta Vårdanalys

 • Enkäter

  Har du fått en enkät från oss? Här hittar du information om aktuella undersökningar som pågår just nu.

 • Seminariedokumentation

  Här har vi samlat dokumentation och i vissa fall filmer från några av Vårdanalys seminarier. (För att se filmerna måste du acceptera cookies.)

 • Patientcentrering - Vårdanalys

  Patientcentrering i vården. Två experter fick i uppdrag att ta fram ett ramverk med fem dimensioner för att utvärdera patientcentreringen i svensk sjukvård.

 • Remissyttranden - Vårdanalys

  Här hittar du Vårdanalys remissyttranden. I yttrandet redovisas myndighetens synpunkter på förslagen.

 • Rapporter

  Vårdanalys har som uppdrag att analysera hur vården och omsorgen fungerar samt granska hur effektiva statens åtaganden och verksamheter är på området.

 • Uppdrag

  Vårdanalys har till huvuduppgift att ur ett patient-, brukar och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård.

 • Upphandlingar

  Vårdanalys aktuella upphandlingar

 • Organisation

  Vårdanalys leds av en styrelse. Det är styrelsen som beslutar vilka analyser och granskningar som ska genomföras samt vilka rapporter som ska publiceras.

 • Jobba här

  Vill du vara med och bidra till myndighetens strategiska nisch i svensk hälso- och sjukvård, och brinner för att svensk vård och omsorg ska vara världsbäst?

 • Medarbetare

  Här hittar du en sammanställning av alla våra medarbetare. Klicka dig vidare till en kortfattad presentation samt kontaktuppgifter.

 • Samverkan vid utskrivning från sluten vård

  Vårdanalys har regeringens uppdrag att följa genomförandet av lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som träder i kraft den 1 januari 2018.